Annons

Därför måste vi hålla tillbaka våra primitiva lustar

Foto: Illustration av Thomas Molén.

Alla människor har drifter och fördomar som vi måste reglera för att bete oss någorlunda civiliserat – problemet är bara att de ibland styr oss utan att vi är medvetna om det.

Under strecket
Publicerad

Att vi är dåliga på att hantera våra omedvetna impulser kan delvis ligga bakom den starka boendesegregation som blir tydlig i data från Statistiska centralbyrån. Men också att det 2015 enligt SCB bland styrelseordförandena i Sveriges börsbolag bara fanns 5 % kvinnor och bland professorerna på universiteten bara 24 % kvinnor. Lustigt nog är skevheten alltså som störst just bland dem som får mest betalt för att tänka rationellt, som företagsledare och professorer. Det är svårt att tro att detta är orsakat av medvetna önskemål om skevheter, särskilt som svenskar ju som sagt uttrycker att de vill något annat när de blir tillfrågade – om folk inte bara ljuger, förstås.

Att omedvetna fördomar får annars rationella människor att göra fel har även visat sig i ett experiment på något man kallar motivated reasoning. Här fick försökspersonerna lösa ett matteproblem. Det visade sig att om man formulerade problemet så att det handlade om något politiskt – vapenlag- stiftning i USA (experimentet utfördes där) – räknade politiskt engagerade människor fel på ett problem de klarade att lösa utmärkt om det var formulerat neutralt.

Annons
Annons
Annons