Annons
X
Annons
X

”Därför måste trösklarna till jobb sänkas”

Det är dumt att fortsätta höja ingångslönerna inom branscher där enklare jobb finns och kan bli fler. Löneskillnader mellan kvinnor och män har ingenting med detta att göra. Det skriver Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringsliv, i en replik.

Foto: Johan Nilsson/TT

REPLIK | JÄMSTÄLLDHET

Blanda inte ihop möjligheterna för unga och nyanlända att få ett jobb med frågan om kvinnors löner. I en artikel på SvD Debatt 2/1, skriven av S-debattörer med flera, tas inget ansvar för dem som i dag drabbas hårdast av arbetsmarknadens höga trösklar.

Behovet av att öppna upp svensk arbetsmarknad är större än på mycket länge. Fler människor som kan och vill jobba måste få möjlighet att göra det. Förutsättningar för fler jobb behöver skapas. Många av de nya jobben måste passa personer utan yrkeskunskaper och erfarenhet. Det behövs jobb som ger människor chansen att komma in på arbetsmarknaden och lära sig på jobbet.

Denna typ av jobb är inte sällan ett steg på vägen till vidare utbildning och mer kvalificerade arbeten. För att sådana jobb ska växa till, istället för att som i dag rationaliseras bort, kan arbetsgivarens totala lönekostnad inte vara högre än vad den anställdes arbete bidrar med. Därför vore det dumt att fortsätta höja ingångslönerna inom branscher där dessa jobb finns och kan bli fler.

Annons
X

Löneskillnader mellan kvinnor och män har ingenting med detta att göra. Svenskt Näringsliv arbetar för jämställda löner, det vill säga att löner sätts könsneutralt. Det arbetet kommer vi att fortsätta och en viktig del i det är att bryta den starka könsuppdelningen som i dag finns på arbetsmarknaden. Mer individuellt satta löner, som bygger på tydliga kriterier och värderar såväl vilken typ av arbete det rör sig om som hur det utförs, är också en del av den utvecklingen. Det innebär att en person som utvecklas kommer att ha en lönekarriär.

Att ständigt pressa utrymmet för löneutveckling genom att höja de lägsta nivåerna hjälper inte fler in på arbetsmarknaden och ger inte heller fler kvinnor chansen att göra lönekarriär. Det riskerar endast att öka klyftan mellan de som har ett jobb och de som lämnas utanför arbetsmarknaden. För att motverka den utvecklingen kommer Svenskt Näringsliv fortsatt att arbeta för att sänka trösklarna och skapa förutsättningar för fler olika typer av jobb. Arbete är kittet som håller ihop Sverige.

Edel Karlsson Håål

lönebildningsexpert, Svenskt Näringsliv

Edel Karlsson Håål Foto: Svenskt Näringsliv
Annons
Annons
X
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 2

Edel Karlsson Håål

Foto: Svenskt Näringsliv Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X