Annons

Därför liknar vår hjärna en myrstack

Illustration av Thomas Molén.
Illustration av Thomas Molén.

Vår hjärna kan beskrivas som en ständigt förvånad förutsägelsemaskin. Precis som myror fördelar sig med matematisk precision mellan olika matkällor anpassar sig hjärnan ständigt utifrån ny information.

Under strecket
Publicerad

Förutom den nya upptäckten av vad som verkar vara en enbart mänsklig färdighet, nämligen förmågan till sekvenshantering, så är det senaste inom hjärnforskningen – särskilt inom filosofin – att förstå hjärnan som en slags förutsägelsemaskin. Nya kunskaper om hur neurala nätverk i datorer fungerar leder till frågor om huruvida hjärnan fungerar ungefär likadant. Det finns dessutom experimentella resultat som backar upp teorin.

I förrförra kapitlet såg vi hur djurs hjärnor uppdaterar information om olika företeelser och beteenden genom att sätta och justera ”värden” (positiva och negativa associationer) på dessa företeelser och beteenden genom betingning. Och även om vi sedan har sett att den mänskliga hjärnan också har en unik förmåga att hantera informationsinnehåll i form av sekvenser, fungerar fortfarande både djurs och människors hjärnor till överväldigande del som betingningsmaskiner.

Annons
Annons
Annons