Åke Holmquist:Därför kommer vi aldrig att få höra elfte symfonin

”Det är inte en komposition utan en konstruktion”, skriver Åke Holmquist om den AI-genererade tionde symfonin. Ill: Thomas Molén
”Det är inte en komposition utan en konstruktion”, skriver Åke Holmquist om den AI-genererade tionde symfonin. Ill: Thomas Molén

De bevarade skisserna till Beethovens ofullbordade tionde symfoni är så knapphändiga och svårtydda att ingen har lyckats färdigställa den. I stället har man nu låtit ett AI-styrt program göra sitt bästa utgående från tonsättarens befintliga verk.

Under strecket
Publicerad
1988 försökte Barry Coopers fullborda Beethovens tia. ”Beethoven X: The AI project” uruppfördes och utgavs den 9 oktober 2021.

1988 försökte Barry Coopers fullborda Beethovens tia. ”Beethoven X: The AI project” uruppfördes och utgavs den 9 oktober 2021.

Annons

Det ofullbordade lockar, utmanar, ställer frågor om vadan och varthän. När konstnärens hand stannar för gott av sinande kreativitetsflöde, av sjukdom eller död och konstverket stelnar i en torso lämnas till eftervärlden att välja mellan att acceptera faktum eller låta sig utmanas att söka koderna i det som finns kvar för att uppenbara den fördolda färdvägen. I det ofullbordade söker vi nyckeln till en fortsättning, en fullbordan som gör anspråk på autenticitet men som ständigt blir ifrågasatt av spekulationer och antaganden, av forskningens källkritik och beprövade erfarenhet. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons