Annons

Därför känner alla till den milda diktatorns namn

Marlon Brando i ”Julius Caesar” från 1953.
Marlon Brando i ”Julius Caesar” från 1953. Foto: Snap/REX/TT

”Julius Caesar är en av världens mest berömda statsmän, men vad gjorde han egentligen, bortsett från att han krigade och erövrade Gallien? Det kan väl inte bara ha varit på grund av krigen som han blivit så känd? Romarna hade ju gott om skickliga fältherrar, men ingen som blev lika ryktbar som Caesar.”

Publicerad

Det är sant: Caesar gjorde mycket mer än kriga. Det som gjort honom ryktbar, vid sidan av krigen, är framför allt två saker. För det första såg han till att genomföra omfattande och banbrytande reformer. För det andra kom hans anhängare att gå segrande ur maktkampen efter Caesars död och de blev de som definierade honom och hans gärning för eftervärlden.

Caesars reformer genomfördes dels i pauserna mellan det romerska inbördeskrigets faser åren 49–45 f.Kr., dels under den förhållandevis korta tid som Caesar styrde enväldigt över romerska riket (45–44 f.Kr.). Nyordningen resulterade i att rikets administration omformades i grunden. Caesar samlade alltmer makt i sina egna händer och utökade antalet senatorer betydligt, det vill säga placerade åtskilliga egna anhängare i senaten, Roms beslutande organ. Utvecklingen kröntes med att han kort tid före sin död lät utropa sig till till diktator på livstid.

Annons
Annons
Annons