Hela denna artikel är en annons

Därför kan oljeländer halka efter i ekonomin

Världens energibehov kommer inte att minska – tvärtom.
Framtidens energi, där vi minskar beroendet av olja, gas och kol, är en av vår tids största utmaningar.
Och det kräver helt nya tankebanor och innovationer på väg mot en renare värld.

Thomas Sørensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.

Foto: Nordea Bild 1 av 1

Thomas Sørensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.

Foto: Nordea Bild 1 av 1
Thomas Sørensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.
Thomas Sørensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond. Foto: Nordea

Thomas Sørensen och Henning Padberg hanterar dagligen dessa frågor då de förvaltar Nordeas Klimatfond. Genom grundliga analyser arbetar de med att förstå nya trender inom klimat och miljö. Nya trender som kan få genomslag i framtiden och vara avgörande för hur framtidens energi blir.
Befolkningstillväxten i världen kommer att leda till en högre energiförbrukning samt stigande koldioxidutsläpp och brist på olja.

**Lösningen? Att bättre **utnyttja befintliga resurser och ny teknik.
Endast 12 procent av Europas primära energikonsumtion kommer från hållbara energikällor, och globalt är denna andel avsevärt lägre. Men det finns föregångsländer som Tyskland, där hälften av energiförbrukningen täcks av sol- och vindenergi en solig och blåsig dag. Det i sig är bra. Problemet är att energikällorna är beroende av vädret. Därför behövs innovationer inom området för att öka den andelen ytterligare.

Enligt förvaltarna för Nordeas Klimatfond kommer elektriciteten att vara avgörande och spela en nyckelroll i framtiden, samtidigt som olja och kol minskar. På medellång sikt är det intressant att titta på solenergi, elbilar och teknik för att lagra el, den typen av innovationer är attraktiva.
Men alla dessa typer av intressanta investeringsmöjligheter har utmaningar och är långt ifrån mogna. Solceller måste till exempel bli mer ekonomiskt attraktivt i många delar av världen. Elbilen behöver slå igenom med billigare batterier.

**De stora globala **olje- och gasbolagen har inga bra alternativ till sin traditionella affärsmodell. De anpassar sig efter miljölagar, eller när det uppstår sociala spänningar i områdena där de utvinner olja. Men de har ingen framförhållning när det gäller att ställa om till alternativa energikällor eftersom det skulle underminera deras främsta intäktskälla i dagsläget.

– Vi tror att de företag och länder som fokuserar på hållbarhet, teknisk innovation och miljöskydd står bättre rustade att möta framtidens utmaningar. På längre sikt kommer länder som bygger sin ekonomi på en stigande efterfrågan på olja och råvaror att halka efter i utvecklingen. Övergången till mer hållbar teknik och ett bättre utnyttjande av de befintliga resurser får allt större betydelse, säger Nordeas Thomas Sørensen och Henning Padberg.

Annons
Annons
Annons