Därför kan Göran Persson strunta i valutafallet

Frågan är hur stor roll den sjunkande kronan spelar för exportindustrins framgångar. Under 2005 har kronan hittills devalverats med nära
25 procent i förhållande till USA-dollarn och 7 procent
i förhållande till euron.

Under strecket
Publicerad
Annons

Analys | Kronkursen

En del av den devalveringseffekten syns i kvartalsrapporterna, men det mesta återstår och finns i dag i orderböckerna. Därav de förhoppningsfulla utsikterna för de kommande kvartalen.

Annons
Annons
Annons