Annons
X
Annons
X

Därför går SD framåt i opinionen just nu

Sverigedemokraternas framgångar i opinionen har starkt underlättats av den pågående samlingen mot mitten i svensk politik. Samtidigt har den nuvarande uppgången sin grund i att invandrings- och integrationsfrågor under senare tid haft en mer framträdande plats på den politiska dagordningen. Det skriver de tre statsvetarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors.

SD-ledaren Jimmi Åkesson i riksdagen. Statsvetarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver om varför partiet går fram just nu.
SD-ledaren Jimmi Åkesson i riksdagen. Statsvetarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver om varför partiet går fram just nu. Foto: SCANPIX OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET

BRÄNNPUNKT | SD:S FRAMGÅNGAR

De nya Moderaternas förflyttning mot mitten lämnat högerflanken i det politiska landskapet obemannad.
Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors

Sverigedemokraterna har under de senaste veckorna gjort en framryckning i opinionsmätningarna. Ekots sammanställning av olika mätningar under oktober ger partiet 7,7 procent. Tidigare har partiet några gånger varit nära 7 procent, men mest stått och stampat på ett opinionsstöd i närheten av valresultatet på 5,7 procent.

Sverigedemokraternas opinionsframgång har väckt starka känslor och debatt. Är uppgången en följd av att allt fler svenskar delar partiets syn på invandringspolitiken? Eller av att allt fler svenskar tröttnat på att invandrings- och integrationsfrågor frågor ”tystas ned” i debatten? Nej, så är inte fallet.

Annons
X

Väljarundersökningar och rapporter från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar snarare att invandringsmotståndet minskar. Motståndet är inte obetydligt men det har minskat kraftigt sedan 1990-talet. Dessutom uppfattar få människor invandring som en prioriterad politisk fråga. I valet 2010 nämndes till exempel flykting- och invandringspolitiken endast av 9 procent av väljarna när de själva fick berätta om vilka frågor de uppfattat som viktiga för sitt partival. I stället var det sjukvård, sysselsättning, skola och utbildning, äldreomsorg och landets ekonomi som låg i topp. Sverigedemokraternas framgång i valet 2010 grundade sig i deras skicklighet att mobilisera den relativt lilla grupp som tyckte att flykting- och invandringsfrågorna var så viktiga att de påverkade deras partival.

Uppgången nu för Sverigedemokraterna har istället sin grund i att invandrings- och integrationsfrågor under senare tid haft en mer framträdande plats på den politiska dagordningen än vad de brukar ha. Trots försök till breddning är invandrings- och integrationspolitiken fortfarande Sverigedemokraternas enda profilfråga, och partiet gynnas därför av att dessa frågor debatteras.

Forskning visar att när de övriga partierna börjar debattera invandrings- och integrationsfrågor tenderar invandrarfientliga partier att växa i opinionen. När migrationsfrågorna dominerar den politiska debatten ökar dessutom andelen väljare som tycker att dessa frågor är viktiga. På så sätt kan Sverigedemokraterna i opinionsundersökningar mobilisera en större andel latenta väljare än vad som annars är fallet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med debatten om invandrings- och integrationspolitiken följer alltid också en debatt om Sverigedemokraterna, om mediebevakningen av partiet och om partiets plats i svensk politik. Varför blir det så? Vi får ju inte en debatt om Folkpartiet när vi diskuterar utbildningspolitiken eller om Socialdemokraterna när vi diskuterar arbetsmarknadspolitiken. Skälet till att vi får en debatt om Sverigedemokraterna när vi diskuterar invandrings- och integrationspolitik är att Sverigedemokraterna faktiskt inte är ett parti som alla andra. Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga partier genom sitt ursprung i den nazi-influerade Vit Makt-rörelsen. Nazism och rasism ligger utanför det demokratiska samhällets domäner. Det faktum att Sverigedemokraternas ledning återkommande tvingas tillbakavisa anklagelser om rasism genom uteslutningar och ta avstånd från främlingsfientlig retorik inom de egna leden visar hur impregnerat partiet fortfarande är av sitt förflutna.

  Sverigedemokraternas framgångar i opinionen har starkt underlättats av den pågående samlingen mot mitten i svensk politik. Distinkta skiljelinjer mellan olika politiska alternativ försvårar för högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna att nå framgång i opinionen. I ett antal frågor är det inte helt lätt att särskilja Socialdemokraterna och Moderaterna. Inte minst har de nya Moderaternas förflyttning mot mitten dessutom lämnat högerflanken i det politiska landskapet obemannad.

  Sverigedemokraterna kommer sannolikt att försöka utnyttja läget genom att bredda sin politik och attrahera ytterligare väljare genom en profilering på klassiska konservativa frågor, till exempel inom områden som kriminalpolitik och försvarsfrågor samtidigt som partiet också försöker utmåla sig som värnare av det traditionella socialdemokratiska folkhemmet. Däremot är det inte självklart att Sverigedemokraterna kommer att lyckas. Än så länge har övriga partier i huvudsak undvikit att gå i fällan, men i den mån övriga partier låter frågeområdena brott, straff, välfärdsstat och arbetsmarknad osv domineras av Sverigedemokraternas språkbruk och problemformuleringar om ”hot” och ”problem” och av att ”man måste våga tala om problem” gynnas med största sannolikhet Sverigedemokraterna.

  Mediernas ansvar är också stort. SVT Agendas formulering ”Hur mycket invandring tål Sverige?” i samband med partiledardebatten för ett par veckor sedan var ett uppenbart exempel på hur ett enskilt partis verklighetsuppfattning tillåts styra debatten.

  Invandrings- och integrationsfrågorna är självklart viktiga. Forskningsläget vad gäller vilka integrationsåtgärder som fungerar är inte alldeles entydigt. I ESO-rapporten 2011:5 (Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi) visar utredarna Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo att invandrares sysselsättningsgrad ligger inom ett litet spann i olika länder trots val av olika integrationspolitiska lösningar. Sverige ligger dock i en del avseenden otvetydigt på internationell framkant. British Council bedömer till exempel svensk invandrings- och integrationspolitik som bäst i världen, bland annat genom möjligheterna att snabbt få medborgarskap, underlättande av politiskt deltagande och lagstiftningen mot diskriminering. Däremot är Sverige sämre än många andra länder på att till exempel slussa in nyanlända på arbetsmarknaden. Självklart skall vi inte låta bli att debattera dessa viktiga frågor av oro för att debatten skulle gynna Sverigedemokraterna. Hur integrationen skall kunna förbättras bör i stället diskuteras på samma sätt och på samma villkor som andra viktiga frågor diskuteras.

  Däremot finns det finns inget skäl till att låta diskussionen om integrationspolitiken handla om Sverigedemokraterna. Särskilt inte eftersom Sverigedemokraterna själva väljer att inte ta ställning i integrationspolitiska frågor utan i stället enbart fokusera på kravet om minskad invandring.

  ULF BJERELD

  MARIE DEMKER

  JONAS HINNFORS

  professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

  Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

  V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  SD-ledaren Jimmi Åkesson i riksdagen. Statsvetarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver om varför partiet går fram just nu.

  Foto: SCANPIX OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X