X
Annons
X

Därför förändrar vi inte missbruksvården

Vi måste arbeta med de brister som finns när det gäller missbruks- och beroendevård. Däremot kommer regeringen inte att genomföra missbruksutredningens alla förslag, eftersom en del av dem inte är tillräckligt genomlysta. Det skriver Maria Larsson (KD) i en replik och ett tydliggörande kring regeringens hållning när det gäller missbruksvården.

Representanter för psykologer och läkare menar att regeringen har en förlegad syn på missbruks- och beroendevården (
Brännpunkt 16/2). Men har artikelförfattarna hela bilden av regeringens politik klar för sig? Av artikeln kan man få intrycket av att regeringen vill frånta landstinget ansvaret för att arbeta med insatser mot missbruk och beroende.

Regeringen ser tvärtom landstingen som en oerhört viktig aktör både när det gäller att tidigt uppmärksamma riskbruk, missbruk och beroende och när det gäller att erbjuda behandlingsinsatser. En annan viktig utgångspunkt, som vi delar med missbruksutredningen, är att missbruk och beroende är ett till delar dolt folkhälsoproblem, som måste uppmärksammas mer.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X