X
Annons
X

Därför flyr syrier just till Sverige

Existerande förslag som i praktiken syftar till att minska antalet syriska flyktingar som söker asyl i Sverige har små utsikter att lyckas. Det finns tydliga indikationer på att det är den tidigare närvaron av syrier i Sverige – inte den förda asyl- och integrationspolitiken – som gör att de söker sig hit, skriver migrationsforskaren Joakim Ruist.

Migranter söker sig i mycket hög grad dit där det redan finns andra migranter av samma etnicitet/nationalitet, skriver migrationsforskaren Joakim Ruist.
Migranter söker sig i mycket hög grad dit där det redan finns andra migranter av samma etnicitet/nationalitet, skriver migrationsforskaren Joakim Ruist. Foto: MAJA SUSLIN/TT

Tillfälliga uppehållstillstånd, sänkt introduktionsersättning och begränsade möjligheter till familjeåterförening ingår i den senaste tidens flyktingpolitiska förslag. Även om dessa förslag till del framställs som jobbpolitik, verkar få tvivla på att deras verkliga syfte är att styra om delar av den syriska flyktingströmmen bort från Sverige till andra delar av EU. Att dessa förslag också har baksidor är självklart och dessa består i större osäkerhet och psykologiskt lidande, samt sämre ekonomiska förutsättningar för syriska flyktingar i Sverige. Men hur är det med den önskade effekten? Skulle en mindre generös hantering av syriska flyktingar göra att färre syrier sökte asyl i Sverige? Frågan kan tänkas vara svår att ge ett tillförlitligt svar på. Men det visar sig att en närmare titt på hur den syriska flyktingströmmen till Europa sett ut i detalj de senaste åren ger förvånansvärt tydliga svar.

Migranter söker sig i mycket hög grad dit där det redan finns andra migranter av samma etnicitet/nationalitet, skriver migrationsforskaren Joakim Ruist.

Foto: MAJA SUSLIN/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X