Därför erkänner Sverige Kosovo

Under strecket
Publicerad
Annons

Sakta tar nu Kosovo sin plats som en självständig stat med en av det internationella samfundet tills vidare övervakad självständighet och med de begränsningar som ligger i att FN:s säkerhetsråds reso­lution 1244 alltjämt gäller. Sverige välkomnar Kosovo i famil­jen av självständiga nationer.

Självklart hade det varit långt bättre om Kosovos framtid hade kunnat förankras i en överenskommelse eller ett beslut av FN:s säkerhetsråd.

Annons
Annons
Annons