Annons

”Därför dricker svenska ungdomar mindre idag”

Foto: Maja Suslin/TT

Det har spekulerats i om den sjunkande alkoholkonsumtionen bland 15–16-åringar har att göra med det allt större antalet individer i Sverige som är födda i, eller har minst en förälder som är född i, länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Resultatet av studien visar att det inte går att påvisa något samband mellan invandringen från länder med muslimsk majoritetsbefolkning och den sjunkande alkoholkonsumtionen, skriver forskarna Dan-Erik Andersson och Johan Svensson.

Publicerad

Sedan år 2000 har alkoholkonsumtionen minskat bland Sveriges 15–16-åringar och andelen som uppger att de inte dricker alkohol har ökat avsevärt. Sverige är inte unikt i detta avseende utan följer här en trend med minskad konsumtion i så gott som alla Västeuropas länder.

**Det har spekulerats i **vad som ligger till grund för den här stadigt minskande konsumtionen. Den går ju på tvärs mot alkoholkonsumtionen i övrigt i samhället, inte minst den generella ökningen efter Sveriges EU-inträde 1995. Ett flertal olika förklaringar har presenterats. Inte minst har det hävdats att nya fritidsvanor skulle kunna ligga bakom. I stället för att hänga vid korvkiosken eller utanför danslokaler och fritidsgårdar, under drogpåverkan, sitter de yngre tonåringarna hemma och spelar spel eller ägnar sig åt andra sociala media. Dessa ”nya” aktiviteter förutsätter snarare drogfrihet än drogberusning.

Dan-Erik Andersson och Johan Svensson

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons