Annons

Emma Frans:Oklart varför män drabbas hårdare av viruset än kvinnor

Statistik från Kina och Italien verkar tyda på att kvinnor inte drabbas lika hårt som män av coronaviruset.
Statistik från Kina och Italien verkar tyda på att kvinnor inte drabbas lika hårt som män av coronaviruset. Foto: Janerik Henriksson/TT

Livsstil eller hormoner? Från många länder kommer rapporter som visar att män drabbas hårdare än kvinnor av coronaviruset. I Sverige är det än så länge för tidigt att säga om liknande mönster finns här.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Många har reagerat på att det finns en så tydlig könsskillnad i andelen kvinnor och män som intensivvårdas för covid-19 i Sverige. I skrivande stund är endast 117 av de 469 som vårdas eller har vårdats kvinnor, vilket motsvara en andel på 24,9 procent. Bland de avlidna är skillnaden inte lika stor, i nuläget handlar det om 136 kvinnor (40,8 procent) och 197 män (59,2 procent). I Sverige är vi dock i ett så pass tidigt stadium att det är svårt att dra slutsatser utifrån våra data. 

Länderna Kina och Italien har dock betydligt fler rapporterade fall och dödsfall än Sverige, och statistiken från dessa länder talar för att kvinnor inte verkar drabbas lika hårt som män.

När de rapporterade fallen i Kina fram till 11 februari analyserades uppskattades andelen döda bland de rapporterade fallen vara 2,8 procent för män och 1,7 procent för kvinnor, och liknande skillnader rapporteras från Italien.

Den här typen av mönster är inte unikt för det nya coronaviruset, tidigare studier har visat att män, jämfört med kvinnor, har högre risk för komplikationer och högre dödlighet i samband med luftvägsinfektioner.

Annons
Annons

Andra allvarliga sjukdomar som orsakats av coronavirus, som sars och mers, verkar också ha drabbat män hårdare än kvinnor. Andelen av bekräftade fall som dog i sars var bland män 21,9 procent och bland kvinnor 13,2 procent. En annan studie om sars från Singapore pekade också ut manligt kön som en riskfaktor för allvarlig sjukdom.

När det gäller mers visade en studie från Saudiarabien att män oftare insjuknade – av 422 fall var 260 män (61,6) och 162 kvinnor (38,4 procent), andelen av de bekräftat smittade som avled vad också betydligt högre bland män (52 procent) än kvinnor (23 procent).

Vad som egentligen ligger bakom denna könsskillnad är dock oklart. Eftersom rökning verkar vara en riskfaktor för allvarligare insjuknande i covid-19 kan förklaringen ligga där. I de allra flesta länder i världen röker män mer än kvinnor. Detta är extremt tydligt i Kina och det finns också en stor skillnad i Italien.

I Sverige röker dock män och kvinnor lika mycket, så om det är rökningen som förklarar könsskillnaden, borde vi inte kunna förvänta oss någon större skillnad mellan könen här i Sverige.

Det finns också teorier om att skillnaden inte beror på kvinnors respektive mäns livsstil utan snarare har en biologisk förklaring, och att våra könshormoner kan vara avgörande för hur pass känsliga vi är för den här typen av infektion.

Forskare har försökt undersöka det här genom att infektera möss med det coronavirus som orsakade sars. Resultaten visade att möss av hankön var mer mottagliga för infektion jämfört med honorna, men honornas dödlighet ökade drastiskt om äggstockarna togs bort eller om de fick östrogenhämmande preparat. Exakt vilken effekt östrogenet har vet forskare inte, men det verkade påverka immunförsvaret på olika sätt.

Statistik från hårt drabbade länder visar att män drabbas hårdare än kvinnor av covid-19. Än så länge vet vi inte ifall vi kommer att se liknande mönster i Sverige eftersom vi inte vet om skillnaden beror på livsstilsfaktorer eller skillnader i mäns och kvinnors biologiska förutsättningar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons