Annons
X
Annons
X

Därför bör vi tillåta att GMO används

Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen, skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

BRÄNNPUNKT | GMO

De rödgröna är fortsatt teknikfientliga och håller fast vid förlegade argument.
Anna Maria Corazza Bildt

Årets skörd för svenska lantbrukare har varit god. Men framtidens skördar måste bli ännu bättre med en växande befolkning och mindre arealer att odla på. De kommande 40 åren måste vi globalt producera mer mat än vi gjort under de senaste 10 000 åren. Vi kommer att behöva ta tekniken till hjälp för att mätta världens hungriga.

Genmodifiering (GMO) är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Människan har förädlat växter så länge vi har odlat. Idag kan vi till exempel utveckla växter som är mer resistenta mot sjukdomar och skadeinsekter och kräver mindre bekämpningsmedel, vatten och gödsel. Det är en fördel för både mat och hållbarhet.

Annons
X

På tisdagen röstade vi i Europaparlamentet om regler för hur länder ska kunna odla GMO. Jag röstade mot en kompromiss som uppnåtts med rådet för att jag anser att reglerna måste baseras på vetenskap och fakta och inte allmänt tyckande. Förespråkarna för kompromissen drivs av ideologi och struntar i 25 års forskning.

De rödgröna är fortsatt teknikfientliga och håller fast vid förlegade argument. Europas livsmedelsverk (EFSA) - som också ansvarar för godkännandeprocessen av nya GMO - har forskat i över 25 år och lagt flera miljarder kronor på att undersöka riskerna för människor och miljö. Forskningsläget visar entydigt att gentekniken inte innebär några större risker än traditionell växtförädling. Då måste vi politiker ta ansvar och leda opinionen istället för att bara följa den. Istället för att begränsa tekniken bör vi lägga större resurser på forskning och innovation som kan komma alla till nytta.

Sverige har traditionellt lyssnat på EFSA och vetenskapen, ända tills den nya regeringen nyligen la ner sin röst utan vidare förklaring gällande GMO-kompromissen. Det är ett allvarligt trendbrott att vetenskap får lämna plats för allmänt tyckande och ideologier från 70-talet. Den föreslagna kompromissen kommer fragmentera vår gemensamma marknad inom Europa då vissa länder kommer odla GMO och andra inte. Är grödorna bevisligen säkra för människor och natur bör det vara upp till lantbrukarna och konsumenterna att avgöra om de vill odla och konsumera GMO-grödor. Det ska inte toppstyras av staten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Jag har full förståelse för den rädsla som finns för det okända och speciellt genmodifiering låter avskräckande. Men då är det ännu viktigare att stå upp för vetenskapen. GMO är en växande möjlighet som är grundläggande för att klara av den framtida utmaningen att försörja världen med mat. Vi måste fortsätta forska och Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland. I Europa har vi faktiskt en lyxdebatt som vi kan kosta på oss, på bekostnad av fattigare delar av världen.

  ANNA MARIA CORAZZA BILDT (M)

  Europaparlamentariker, ansvarig för matfrågor

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X