Annons
X
Annons
X

”Därför bör läkare inte medverka vid utvisningar”

Att mot patientens vilja tvångsmedicinera med exempelvis lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig är inte förenligt med läkares yrkesetik. Därför bör vi inte heller medverka vid utvisningar, skriver Elin Karlsson, Läkarförbundets Etik och ansvarsråd, i en replik.

Elin Karlsson
Elin Karlsson Foto: Pressbild

REPLIK | UTVISNINGAR

Christian Munthe kritiserar i ett debattinlägg Läkarförbundets rekommendation om att avråda läkare från att delta i utvisningar av asylsökande. Det är positivt att Christian Munthe i sin roll som professor i praktisk filosofi är intresserad av våra rekommendationer till läkare. Dessvärre är hans sofismer och filosofiska resonemang helt byggd på missuppfattningar och övertolkningar. Självklart är det mycket olyckligt om vi har varit för otydliga. Jag vill därför klargöra och bemöta Christian Munthes kritik.

Det handlar också om grundlösa insinuationer och misstänkliggörande föreställningar när han exempelvis skriver: ”Jag kan inte föreställa mig att det är Läkarförbundets mening att asylsystemet, där utvisningar och nekad asyl utgör en del, är att jämföra med dödsstraff eller tortyr”.

Helt riktigt! Det bör han inte alls föreställa sig eller alls förknippa oss med. Vad det handlar om är att Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningstransporter av asylsökande. En läkare som är medföljande vid en utvisningstransport kan antas inta en roll som liknar myndighetsutövning.

Annons
X

I varje patient-läkarrelation är det alltid av största vikt att läkaren kan respektera patientens autonomi och agera för patientens bästa. Om läkaren är medföljande vid en transport kan det skada förtroendet för läkare, likaså patient-läkarrelationen om ett vårdbehov skulle uppstå. Vidare ska vi läkare inte medverka vid åtgärder mot en patients vilja, utöver de reglerade undantagen som finns kring psykiatrisk tvångsvård.

Att mot patientens vilja tvångsmedicinera med exempelvis lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig är inte förenligt med läkares yrkesetik. Läkarförbundet har också tidigare varit tydliga med detta budskap inte minst i debatten som följde efter radioprogrammet Kalibers granskning 2014. Att Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen har gjort ställningstaganden i samma anda är förstås positivt.

Självklart ska läkare ge vård när en patient har ett vårdbehov. Det gäller oavsett patientens juridiska status. Patientens behov ska avgöra vårdnivån. Här har vi en mycket tydlig politik. Sedan många år är vi följdriktigt del av ”rätt till vård-initiativet” där denna fråga drivs med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vidare ska en patient som önskar och behöver erbjudas en medicinsk undersökning för att avgöra om patienten är i ett medicinskt skick för att klara en utvisningsresa. Läkaren som gör den typen av undersökning måste få den tid som uppdraget kräver. Läkarens rekommendationer måste då respekteras.

  Läkarförbund ingår i World Medical Association, en organisation som samlar världens läkarförbund. Här skapar vi tillsammans en målbild för vår yrkesetik genom ett internationellt etiskt regelverk och gemensamma uttalanden. Norska och danska läkarförbunden har sedan ett par år rekommendationer om att läkare inte ska medverka vid utvisningar. Sveriges läkarförbund har uttalat sig i samma anda.

  Elin Karlsson

  ordförande i Läkarförbundets Etik och ansvarsråd

  Annons
  Annons
  X

  Elin Karlsson

  Foto: Pressbild Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X