X
Annons
X

Därför blir landsbygden en valfråga

Centerpartiets valrörelse kommer att handla om möjligheterna till jobb och grön tillväxt i alla delar av landet. Det skriver partiledaren Annie Lööf när partiets kommundagar nu inleds.

Centerpartiets kamp för att hela landet ska växa går hundra år tillbaks i tiden. Därför är vi de första att välkomna att landsbygden nu seglar upp på den politiska agendan och i samhällsdebatten. Det är viktigt, inte minst därför att Sverige står inför stora utmaningar i områden utanför de större städerna. Men också för att det är omöjligt att nå målet om full sysselsättning eller genomföra den gröna omställningen utan landsbygdens resurser.

Det är inte bara för de mindre orternas och landsbygdens skull som vi behöver tillväxt i hela landet. Det är för hela den svenska ekonomins skull och för miljöns skull. Det är lika viktigt för Solnabon som för Sorselebon att skogen används till förnybara bränslen, eller att vind, sol och vatten ersätter tysk kolkraft och smutsig olja. Det är lika viktigt för storstadsbon att fler i Sverige jobbar och bidrar till välfärden som det är för småstadsbon. Jobben i Sverige kan bli fler. Men vi måste göra det möjligt att driva företag, bo och leva i hela landet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X