Annons

Per Gudmundson:Därför är Sverige sämst på integration

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Foto: YVONNE ÅSELL
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Sverige är bland de sämsta av alla länder i OECD på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Enligt SCB låg sysselsättningen förra året på 66,1 procent för de utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på 83,1 procent. Även när man mäter arbetslösheten återfinns denna skillnad. Det finns helt enkelt ett kraftigt arbetsmarknadsgap.

Bakom den torra statistiken döljer sig ett tragiskt utanförskap där tusentals och åter tusentals människor står utan möjlighet att förverkliga sin potential. Bortsett det rent mänskliga slöseriet tillkommer förstås också ett ekonomiskt. Regeringens utredare professor Jan Ekberg har återkommande visat att invandringen till Sverige de senaste decennierna årligen har utgjort en belastning, mätt som skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in, på motsvarande 1,5 till 2 procent av BNP (mellan 54 och 73 miljarder kronor förra året), huvudsakligen på grund av det låga arbetskraftsdeltagandet.

Annons
Annons
Annons