Annons
X
Annons
X

Därför är kyckling klimatsmart, enligt Svensk Fågel

Läs mer:

Från ägg till nuggets på 33 dagar wwwc.svd.se

• Kycklingen har hög foderomvandling och därför krävs relativt låg markanvändning för att odla spannmål. Mer tas upp av kroppen och mindre blir gödsel som bidrar till övergödning och växthusgaser.

• Kycklingköttets inverkan på klimatet är tio gånger mindre än nötköttets. Eftersom kycklingar inte idisslar är utsläppen av den aggressiva växthusgasen metan mycket lägre.

• Svenska kycklingar äter oftast svensk spannmål, inte sällan från den egna gården, vilket ger korta transporter.

Annons
X

• Den största energiförbrukningen är uppvärmning av stallarna men per kilo är det ändå lägre än för grisar och hälften mot nöt.

• Mer än hälften av energin i svensk kycklingproduktion är förnyelsebar eftersom många kycklingbönder byggt upp ett eget kretslopp på gården.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X