X
Annons
X

Clara Sandelind: Därför är inte solidariteten gränslös

De skilda reaktionerna på flyktingkrisen i de europeiska länderna ­visar på svårigheten att förena nationella intressen med övernationell solidaritet. Ett lands inställning till invandring hänger i hög grad ihop med vilken form av nationell identitet och patriotism som odlas.

Uppdaterad
Publicerad
Slovensk polis övervakar en grupp migranter som i söndags slussades ut ur Kroatien.
Slovensk polis övervakar en grupp migranter som i söndags slussades ut ur Kroatien. Foto: Darko Bandic/AP

Den pågående flyktingkrisen har gett upphov till en enorm solidaritet gentemot dem som flyr. Stora delar av Europa skanderar nu ”flyktingar välkomna”, vilket är en nästan total omvändning mot den ofta fientligt inställda debatt om invandring som stigit högst upp på den politiska agendan det senaste decenniet. Trots att alla EU-länder bundit sig till FN:s flyktingkonvention har välkomnandet varit alltifrån självklart. Flyktingkonventionen har sitt ursprung
i Europas moraliska sönderfall under andra världskriget, då få judiska flyktingar fick skydd. Den skulle binda länder till de moraliska skyldigheter att hjälpa människor i nöd som Europa insåg att de alltid haft, men inte efterlevt.

Slovensk polis övervakar en grupp migranter som i söndags slussades ut ur Kroatien.

Foto: Darko Bandic/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X