Därför är inte SDU välkomna

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer – vill inte bidra till en normalisering och legitimering av rasismen. Därför väljer vi att aktivt ta avstånd Sverigedemokraterna i vårt politiska påverkansarbete. När Sverigedemokratisk Ungdom hörde av sig till LSU för att söka medlemskap var det därför ett självklart beslut att på förhand avslå SDU:s framtida ansökan
, skriver Seher Yilmaz, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Under strecket
Publicerad
Annons

I över 60 år har svenska ungdomsorganisationer samarbetat genom LSU, för att förbättra ungas och ungdomsorganisationers villkor i Sverige och världen. Våra medlemsorganisationer samlar i dag över en halv miljon medlemmar och mångfalden av verksamheter, erfarenheter och intressen är en av ungdomsorganisationernas främsta styrkor. Vi har alltid utgått från att mänskliga rättigheter är universella, de gäller alla, alltid, överallt – utan undantag.

Annons
Annons
Annons