Annons

Därför är inte SDU välkomna

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer – vill inte bidra till en normalisering och legitimering av rasismen. Därför väljer vi att aktivt ta avstånd Sverigedemokraterna i vårt politiska påverkansarbete. När Sverigedemokratisk Ungdom hörde av sig till LSU för att söka medlemskap var det därför ett självklart beslut att på förhand avslå SDU:s framtida ansökan
, skriver Seher Yilmaz, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer.

Under strecket
Publicerad

I över 60 år har svenska ungdomsorganisationer samarbetat genom LSU, för att förbättra ungas och ungdomsorganisationers villkor i Sverige och världen. Våra medlemsorganisationer samlar i dag över en halv miljon medlemmar och mångfalden av verksamheter, erfarenheter och intressen är en av ungdomsorganisationernas främsta styrkor. Vi har alltid utgått från att mänskliga rättigheter är universella, de gäller alla, alltid, överallt – utan undantag.

Efter andra världskriget gav det nystartade LSU nya möjligheter för unga engagerade att träffas över nationsgränserna och vi var några av de första att kritisera apartheidsystemet under 60-talet. LSU arbetade för öppenhet mellan öst och väst under det kalla kriget och under 2000-talet har vi drivit kampanjen Alla Olika Alla Lika. LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer. Det är med den bakgrunden och den utgångspunkten som LSU:s styrelse nu enhälligt beslutat att inte välkomna Sverigedemokratisk Ungdom i den mångfald av organisationer som utgör LSU.

Annons
Annons
Annons