Hela denna artikel är en annons

Därför är framtidens soptunna uppkopplad

Sättet vi i dag bygger smartare städer visar tydligt hur IoT kan användas effektivt – om man utgår från problemen som behöver lösas.
Sättet vi i dag bygger smartare städer visar tydligt hur IoT kan användas effektivt – om man utgår från problemen som behöver lösas.

Smarta och uppkopplade saker, eller IoT, kan verka krångligt och komplext. Men redan i dag används tekniken i våra städer och samhällen för att göra vår tillvaro smidigare, mer miljövänlig och säkrare.

Små, kostnadseffektiva enheter samt nya uppkopplingsalternativ – som Low Power Wide Area nätverksteknologier – gör det lönsamt att koppla upp ett större antal saker i allt fler miljöer.

Att kunna spåra utrustning enkelt sparar företag mycket pengar.

Uppkopplade produkter, kallade Internet of Things, har haft en snabb utveckling de senaste åren. Nu finns små, kostnadseffektiva enheter samt nya uppkopplingsalternativ som gör det lönsamt att koppla upp ett större antal saker i allt fler miljöer.

Genom att koppla upp och samla in data kan man förstå hur dessa saker används i realtid. Med hjälp av data som samlas in kan man också få insikter för att effektivisera och förutspå behov, exempelvis underhåll, och framåt även automatisera flöden. Möjligheterna är oändliga.

Gör mer av mindre – effektivisera med IoTExtern länk

Löser verkliga problem – i dag

Sättet vi i dag bygger smartare städer visar tydligt hur den nya tekniken kan användas effektivt – där man utgår från behov och problemen som behöver lösas inom flera områden.

Här är en inblick i några spännande tillämpningar i framtidens städer:

Små, kostnadseffektiva enheter samt nya uppkopplingsalternativ – som Low Power Wide Area nätverksteknologier – gör det lönsamt att koppla upp ett större antal saker i allt fler miljöer.

Små, kostnadseffektiva enheter samt nya uppkopplingsalternativ – som Low Power Wide Area nätverksteknologier – gör det lönsamt att koppla upp ett större antal saker i allt fler miljöer.
Små, kostnadseffektiva enheter samt nya uppkopplingsalternativ – som Low Power Wide Area nätverksteknologier – gör det lönsamt att koppla upp ett större antal saker i allt fler miljöer.

Uppkopplad trafik

Trafikstockning är ett ständigt problem i storstäder. Med uppkopplade trafikljus får man ett verktyg för smartare trafikstyrning, som bygger på realtidsdata och som kan lösa upp trafikstockningarna.

Och när man kopplar upp bussar på nätet får man en smartare kollektivtrafik. Resultatet: lägre bränsleförbrukning, mer exakta tidtabeller och fler nöjda resenärer.

Uppkopplade soptunnor

Spontant verkar inte en soptunna behöva vara uppkopplad. Men solcellsdriva och smarta soptunnor komprimerar skräpet som slängs och skickar ett meddelande om något inte fungerar eller när den är full. Det resulterar i färre soptömningar och en renare närmiljö och ger även möjligheten att kunna optimera rutterna och bidra till en hållbarare miljö.

I städer där råttor ständigt är närvarande kan alltså uppkopplade soptunnor ett viktigt verktyg för att minska tillgången på mat.

På tal om råttor – sedan ett par år tillbaka har allt fler råttfällor blivit uppkopplade. Så fort en fälla fångat en råtta får skadedjursföretaget en signal och kan åka och tömma den. Förutom info om batteri och allmän status för fällan kan företagen också skapa en ”heat-map” över hur råttbeståndet sprider sig i olika områden och anpassa sina insatser i ett tidigt skede.

Smart belysning

Precis som hemma är uppkopplad belysning det första och enklaste steget för en stad att tillämpa den nya tekniken. Med uppkopplad belysning kan staden styra ljusstyrka efter årstid, enskilda områden eller specifika situationer. Till exempel kan övergångsställen prioriteras eller områden som upplevs som otrygga. Aktuell information om livslängd och ljustimmar ger verktyg för att planera och budgetera underhåll och nyinvesteringar. 

Att kunna spåra utrustning enkelt sparar företag mycket pengar.

Att kunna spåra utrustning enkelt sparar företag mycket pengar.
Att kunna spåra utrustning enkelt sparar företag mycket pengar.

Spårbar utrustning

Handen på hjärtat – lägger du alltid tillbaka företagets utrustning på rätt plats efter att du använt den? Utrustning som inte ligger på rätt plats har länge varit ett stort problem på bland annat sjukhus, industrier och byggarbetsplatser. Sedan handlar inte IoT bara om att spåra var utrustning är, utan även hur utrustningen används så man kan optimera användningen av maskiner innan saker behöver bytas ut och vara mer proaktiv i sitt underhåll.

Expertis – oavsett bransch

Många företag och samhällsaktörer som vill koppla upp saker för att effektivisera och utveckla verksamheten stöter på patrull redan vid frågan hur man ska komma igång.

Telia kan bidra med expertis, stöd och lösningar inom IoT och hjälpa företaget att nå bättre effektivitet och hållbarhet, nästan oavsett bransch.

Gör mer av mindre – effektivisera med IoTExtern länk
Annons
Annons
Annons