Annons
X
Annons
X

Därför är ett förhör i England otillräckligt

REPLIK | FALLET ASSANGE

Det är ganska övermaga av Assanges två försvarare att påstå sig veta vad som gagnar min klient bäst.
Claes Borgström

Assanges båda svenska advokater, Thomas Olsson och Per E Samuelson, kräver på Brännpunkt 11/2 att Assange ska bli behandlad enligt svensk lag. Genom att inte resa till London och hålla förhör med Assange på Ecuadors ambassad följer inte överåklagaren Marianne Ny gällande svensk rätt, enligt advokaterna.

Ett effektivt förhör med en misstänkt person som förnekar brott förutsätter att den misstänkte sitter mitt emot förhörsledaren för att möjliggöra ögonkontakt. Förhörsledaren måste vara väl inläst på förundersökningsmaterialet. Frågorna är planerade i förväg men svaren ger ofta anledning till oplanerade följdfrågor. Från utredningssynpunkt är det angeläget att den misstänkte inte känner till vilken information som polisen sitter inne med så att han inte i förväg ska kunna anpassa sina svar till bevisläget. Han konfronteras under hand med uppgifter från vittnesförhör, teknisk utredning med mera. På så sätt får åklagaren det bästa underlaget för att kunna stämma av den misstänktes berättelse mot bevisningen. 

Annons
X

**Ett förhör med Assange **på Ecuadors ambassad genomförs av engelsk polis som i förväg har fått besked från sina svenska kollegor vilka frågor som ska ställas. Den engelske förhörsledaren har inte den fullständiga kunskap om utredningsläget som krävs för att genast kunna ställa relevanta följdfrågor. Det motverkar väsentligt utredningsintresset. Det bör understrykas att allt utredningsmaterial inte ligger ute på nätet.

Om den misstänkte lämnar uppgifter som strider mot målsägandens berättelse, vilket ju är regel när den misstänkte förnekar, får målsäganden i ett förnyat förhör tillfälle att kommentera dessa uppgifter. Inte sällan kommer det då fram nya uppgifter som den misstänkte måste ges tillfälle att bemöta i ett nytt förhör. Det är inte ovanligt att det förekommer flera förhör med båda parter. 

Att begära tillstånd hos de engelska myndigheterna att få genomföra polisförhör i England är en omständlig och tidskrävande procedur. Det går inte att bedriva förundersökning på det sättet. Polisens och åklagarens arbete skulle försvåras avsevärt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu till svensk lag. Olsson/Samuelson skriver att enligt 23:4 rättegångsbalken ska förundersökning bedrivas ”skyndsamt och så att den misstänkte inte i onödan utsätts för olägenhet.” Så står det inte. I bestämmelsens andra stycke sägs: ”Förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt *som omständigheterna medger” (*min kursivering). I första stycket anges att undersökningen ska bedrivas så att inte någon får vidkännas kostnad eller olägenhet. Den bestämmelsen tar sikte på misstänkta som är på fri fot.

  Enligt Olsson/Samuelson stadgas i 5 § förundersökningskungörelsen förhör ska hållas ”på tid och plats som kan antas medföra minsta olägenhet för den som ska höras.” Även den bestämmelsen avser personer som är på fri fot. Men dessutom så står det inte så. Den lydelsen är: ”Förhör ska, s*åvida inte därigenom förundersökningens behöriga gång motverkas eller polisens eller åklagarens arbete avsevärt försvåras (min kursivering), *hållas på tid och plats, som antas medföra minsta olägenhet för den som ska höras.

  Olsson/Samuelsson har alltså i sin artikel hänvisat till två bestämmelser som inte har någon relevans under nuvarande förhållanden. De har också vilselett läsarna genom att undanhålla för bedömningen avgörande delar av de refererade bestämmelserna.

  **Det är uppenbart att **förundersökningens behöriga gång motverkas och att åklagarens och polisens arbete avsevärt försvåras om de skulle hålla förhör på Ecuadors ambassad i London. Det är också uppenbart att förundersökningen med hänsyn till omständigheterna, omständigheter som Assange ensam råder över, inte kan bedrivas mer skyndsamt.

  Ett förhör med Assange i London skulle inte föra utredningen framåt.

  Assange är häktad av Svea hovrätt som på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, olaga tvång och sexuellt ofredande. Han har brutit mot det reseförbud som engelsk domstol utfärdat genom att gå in på Ecuadors ambassad. Han ”sitter inlåst” på ambassaden, skriver advokaterna. Han är inte inlåst. Han bestämmer själv om han vill vara kvar.

  Situationen är påfrestande för de två kvinnor som utsatts för övergrepp av Assange. Min klient skulle gärna slippa den påfrestningen som Assange åsamkar henne sedan flera år. Men det är ganska övermaga av Assanges två försvarare att påstå sig veta vad som gagnar henne bäst.

  CLAES BORGSTRÖM

  advokat, målsägandebiträde för en av kvinnorna i Assange-målet

  Mer debatt om fallet Assange:

  Bör Sverige lägga ned fallet Assange? svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X