Annons

”Därför är det rätt att bygga nya stambanor”

Foto: Fredrik Persson/TT

Spårkapaciteten i Sverige är helt otillräcklig för en fortsatt ökande tågtrafik. Särskilt allvarlig är situationen för godstrafiken. Vi bör snarast börja bygga stambanor för snabbare tåg, skriver tre KTH-professorer.

Under strecket
Publicerad

Diskussionen om nya stambanor för högre hastigheter och kapacitet i Sverige är inne i ett avgörande skede. Det har skrivits och sagts mycket negativt om projektet. Det finns viktiga sakfrågor som vi anser knappast har belysts. Och i debatten förekommer påståenden som enligt vår uppfattning är missvisande.

Transportsektorn står inför stora omställningar. Klimatpåverkan måste minska drastiskt. Till 2045 ska trafiken vara helt klimatneutral. Ett annat problem är trängseln, främst på vägtrafikens infarter till de större städerna. Men också järnvägen lider av en överbelastad infrastruktur.

Annons
Annons
Annons