Per-Arne Bodin:Dåren i Kristus en postmodern helighet

Många tongivande kulturfilosofer i dagens Ryssland ger på olika sätt en kristen tolkning av den postsovjetiska kulturen, där ett sökande efter Gud ses som dess djupaste grund. I nästan alla delar har den ryska postmodernismen blivit en del av den ortodoxa idétraditionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

När den ryska ortodoxa kyrkan blev fri efter 70 år av förföljelser öppnades ett stort antal nya gudstjänstlokaler och kloster i landet. Här följer ortodoxin sin gamla tradition: centrum för trosutövningen är gudstjänsten och askesen. När det gäller kyrkans roll i samhället har den moderna ryska ortodoxin snarast återgått till traditionen från 1800-talet: stöd till statsmakten, snävt och ibland intolerant moraliskt budskap, avståndstagande från den ekumeniska rörelsen, samt ibland också främlingsfientlighet och antisemitism. Det finns inte heller så många öppna och kreativa möten mellan kyrkans företrädare och den moderna ryska kulturen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons