Danskt språktest svårast i Europa

Under strecket
Publicerad
Annons

Nordens länder organiserar sin språkvård likartat. Sverige har Språkrådet, Danmark Dansk Sprognævn. Ordförande har länge varit Niels Davidsen-Nielsen; hans nyutkomna språkvårdarmemoarer, ”Moders stemme, fars hammer” (Dansklærerforeningens Forlag, 2009), inbjuder till språkklimatjämförelser.

På en punkt är Sverige och Danmark alldeles lika. Engelskan hotar att ta över som enda arbetsspråk inom centrala områden. Danska språkvårdare har mest av alla i Norden slagits för begreppet parallellspråkighet. Både engelska och danska ska kunna användas inom högre forskning, teknik eller finansväsen.

Annons
Annons
Annons