X
Annons
X

Harald Gustafsson: Danskt hot gjorde svenska staten stark

Gustav Vasa på tronen, målning av J G Sandberg (1782–1854).
Gustav Vasa på tronen, målning av J G Sandberg (1782–1854).

Vi tar ofta för givet att det finns en statsmakt som kan fatta beslut som rör oss alla, som har omsorg om lag och rätt, som vakar över vår säkerhet och vårt försvar, som tar in skatt från oss för att finansiera sin verksamhet, och vars myndighet slutar tvärt vid en statsgräns. Men att dessa komplicerade territoriella organisationer finns är ingalunda naturgivet. Inom historisk, statsvetenskaplig och makrosociologisk forskning brukar man tala om en statsbildningsprocess. 

Gustav Vasa på tronen, målning av J G Sandberg (1782–1854).

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X