Annons

Danskt förbud mot ftalater bör visa vägen

Den danska miljöministern Ida Auken har drivit igenom ett totalförbud för fyra stycken ftalater. Förbudet utmanas dock inom EU och risken finns att Danmark dras inför EU-domstolen. Sverige bör snarast hjälpa vårt grannland Danmark med dess offensiva miljöpolitik, skriver Mikael Karlsson och Ulrika Dahl, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

Överallt i samhället finns mjukgörande kemikalier – ftalater – som är välkänt farliga för vår hälsa och miljö. Ftalater används i plastgolv, färger, limmer, tätningsmedel, kablar, matförpackningar, tapeter, sandaler, suddgummin, tryck på tröjor och som bärare av parfymer.

Ftalaterna är luriga. De är inte kemiskt bundna till plasten de ingår i och sprids därför ganska lätt. Det visar sig också att de kan tas upp i kroppen – man hittar dem i bröstmjölk, blod och urin. Vi får i oss ftalater med maten och vid hudkontakt med plaster. De finns även i dammet på golvet där våra barn leker. En del har officiellt klassificerats att vara skadliga för vår fortplantning. De har kopplats till fetma, diabetes, astma och allergier. Och de misstänks sett vara hormonstörande. Vid ett FN-möte om kemikalier i Nairobi häromveckan med 120 samlade länder ICCM3 (International Conference on Chemicals Management) bedömdes just hormonstörande ämnen vara en växande global politisk frågan.

Annons
Annons
Annons