X
Annons
X

Danskar stod upp för yttrandefrihet

WIKILEAKS Ett av avslöjandena via Wikileaks handlar om den danska regeringens förhållningssätt till Jyllands-Posten och visar på en principfast och hedervärd inställning. Däremot finns frågetecken kring tidningens eget källskydd, skriver journalisten Nils Funcke.

Listan kan göras lång där myndighetspersoner säger en sak och gör en annan. Eller att de säger en sak i slutna rum och en annan i talarstolen. Som regel är det uppgifter som är pikanta, avslöjar dubbelspel eller blottlägger ett rävslugt spel som får uppmärksamhet.

Det gäller inte minst uppgifter från den kvartsmiljon dokument som Wikileaks fått från sin källa.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X