”Danska S kan inspirera svensk vänster och höger”

Helle Thorning-Schmidt.
Helle Thorning-Schmidt. Foto: Gregers Tycho/AP

Danmarks socialdemokrater förlorade regeringsställningen men gick ändå fram i opinionen. Genom att diskutera behovet av att minska bidragsbero­endet har de lyckats återerövra platsen som landets största parti, skriver Nima Sanandaji.

Under strecket
Publicerad

Nima Sanandaji

Foto: Privat
Annons

Danmarks första kvinnliga stats­minister, Helle Thorning-Schmidt, avgick efter att ha förlorat valet till de borgerliga den 18 juni. På ytan passar valrörelsen in i den skandinaviska trend där socialdemokratisk politik tappat i popularitet medan anti-invandringspartier ökar i stöd. Men de danska social­demokraterna skiljer ut sig, då de startade en modig diskussion om välfärdens framtid, vilket bör inspirera såväl vänster som höger i Sverige.

Danmark och andra nordiska välfärdsstater har länge beundrats internationellt för förmågan att kombinera hög levnadsstandard med goda sociala utfall. I den nya boken, ”Scandinavian unexceptionalism”, som ges ut av Institute of Economic Affairs, argumenterar jag att det inte bara är politiken som skiljer ut de nordiska länderna. De har även en ovanligt stark arbetsmoral, hög tillit och en kultur som betonar individuellt ansvarstagande. Tack vare dessa särdrag lyckades både Sverige och Danmark nå hög levnadsstandard, lång livslängd och en jämn inkomst­fördelning under första halvan av 1900- talet, före övergången mot högskattesamhället. ­Under senare tid har dock ett växande missnöje uppstått i dessa och övriga nordiska länder. Missnöjet kopplar till att en betydande del av befolk­ningen – i synnerhet personer med utländsk bakgrund – försörjs via olika ersättningssystem snarare än arbete.

Annons
Annons
Annons