Danska murar

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

En skärpning på så gott som alla områden. Det konstaterar en nöjd representant för det främlingsfientliga dansk folkeparti med anledning av de senaste förändringarna i Danmarks äktenskapslagar. Det är dessvärre inte en osann bild, även om de flyktinglagar som skärptes förra sommaren liberaliseras på en punkt: I fortsättningen ska 28 års medborgarskap eller lika lång tids oavbrutet boende i Danmark göra att man får rätten att leva där med en utländsk make eller maka utan att några krav ställs på anknytning till landet.
Lagändringen undanröjer visserligen ett absurt hinder som bland annat har drabbat utlandsboende danskar som har gift sig utanför hemlandets gränser, men den berör inte särskilt många utlandsfödda, eftersom få bland dessa har levt 28 år i Danmark.
Den minimala liberaliseringen stillar inte kritiken mot en dansk flyktingpolitik som är så restriktiv att den till och med drabbar en grundläggande samhällelig institution som familjen. De höga murarna runt Danmark stänger människor ute och
fungerar dessutom som en barriär mot omvärldens förtroende för den danska regeringen.

SvD

Annons
Annons
Annons