X
Annons
X

Danska bönderna skulle vara fulla och okunniga

”På 1800-talet blev det ju vanligt att många lärde sig läsa och skriva i obligatoriska folkskolor, också i Sverige. Men hur såg det ut på 1700-talet? Jag har hört att svenskarna kunde läsa och skriva redan då.”

undefined
Foto: Ewing Galloway/IBL

Det kunde de också. Svenskarna var, överlag, förhållandevis läs- och skrivkunniga långt innan vi fick en allmän folkskola. Detsamma gäller vissa andra protestantiska länder i Nordeuropa, där man på denna punkt gjort betydande framsteg under 1600- och 1700-talen, med prästerna som pådrivande kraft. Men om vi lyfter blicken till Europa som helhet finner vi att analfabetismen var synnerligen utbredd, särskilt i söder och öster.

Foto: Ewing Galloway/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X