Danska bönderna skulle vara fulla och okunniga

”På 1800-talet blev det ju vanligt att många lärde sig läsa och skriva i obligatoriska folkskolor, också i Sverige. Men hur såg det ut på 1700-talet? Jag har hört att svenskarna kunde läsa och skriva redan då.”

Under strecket
Publicerad
Ewing Galloway/IBL
Foto: Ewing Galloway/IBL
Annons

Det kunde de också. Svenskarna var, överlag, förhållandevis läs- och skrivkunniga långt innan vi fick en allmän folkskola. Detsamma gäller vissa andra protestantiska länder i Nordeuropa, där man på denna punkt gjort betydande framsteg under 1600- och 1700-talen, med prästerna som pådrivande kraft. Men om vi lyfter blicken till Europa som helhet finner vi att analfabetismen var synnerligen utbredd, särskilt i söder och öster.

Vi måste alltså undvika generaliseringar. Skillnaderna var stora från land till land och från landskap till landskap. Det gällde också utbildningens organisation. I de skandinaviska länderna var det vanligt att staten tog ett övergripande ansvar för utbildningen, låt vara att de lokala förhållandena inte alltid motsvarade statsmaktens önskemål. I länder som England och Frankrike överlät staten utbildningen åt andra samhällsinstanser – till kyrkan, till frikostiga välgörare eller till de små landsbygdsförsamlingarna själva.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons