Danska anställda - nöjdast i Norden

Danskarna trivs bäst på jobbet - svenskarna sämst. Det är fortfarande mönstret här i Norden. Men skillnaderna mellan länderna har minskat det senaste året, då svenskarna blivit mindre missnöjda än tidigare, visar en enkätundersökning i de fyra nordiska länderna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Norden har haft fri rörlighet på arbetsmarknaden i årtionden. Och det finns många gemensamma arbetslivsdrag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Men det finns också påtagliga skillnader när det gäller vad som värdesätts i arbetet och i synen på jobbet i största allmänhet.
Det avspeglar sig tydligt i den stora enkätundersökning som gått ut till drygt 10 000 anställda i de fyra länderna och som gjorts av konsultfirman CFI Group i samarbete med danska MarkedsConsult och IBM Consulting (SvD Näringsliv rapporterade om den svenska delen av undersökningen i måndagens tidning).

Svenskarna har alltså den lägsta arbetsmotivationen i Norden medan danskarna, tätt följda av norrmännen, är mest nöjda med jobbet. Men det har blivit bättre i Sverige. Nöjdheten har ökat signifikant från ifjol, då svenska företag och förvaltningar hade den i särklass suraste personalen.
Sverige och Finland har också den minst lojala arbetskraften, medan viljan att byta jobb är lägst i Norge.
Ser man på drivkrafterna i arbetet finns
det däremot stora likheter mellan Sverige och Norge. I båda länderna spelar samarbetsklimatet en avgörande roll för hur man trivs på jobbet. I Finland och Danmark är effekten av bättre samarbete bara hälften så stor för motivation och nöjdhet.

Annons
Annons
Annons