Annons

Kim Salomon:Dans med ideologisk koreografi

KINA. Storslagen arkitektur, tecknade serier och politisk folkdans. Maos ideologiska skolning efter kommunist­revolutionen tog sig många uttryck. I ”Mao’s new world” analyserar Chang-tai Hung den politiska förförelsekonsten.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Kommunikation har blivit ett viktigt inslag i politiken och utgör själva förbindelseledet mellan politikerna och befolkningen. Begreppet politisk kommunikation är emellertid vagt och inkluderar allt från information till propagandalögner. Det är dessutom komplext eftersom politiker inte bara appellerar till rationellt tänkande utan också till känslor. Visuella iscensättningar och politiska skådespel används flitigt och har ett rotsystem som förgrenar sig i kronologin. Men tydligast kan dessa företeelser kanske ändå avläsas i det nära förflutnas totalitära stater som Sovjetunionen, Nazityskland och det fascistiska Italien, där det saknades utrymme för motberättelser. I vår samtid utgör Nordkorea, Kina och Kuba illustrativa exempel.

1900-talets totalitära regimer utvecklade en politisk kultur som med spektakulära ritualer och estetik kommunicerade ideologi. Skickligt och effektivt laddade de vardagliga företeelser med politik, och med manipulationer i den emotionella sfären formade de människors ideologiska föreställningsvärld. Politik handlar således inte bara om formella institutioner, organisationer och beslutstrukturer utan också om monumentala byggnaders formspråk och hänförande parader. Manifest och doktriner kan förvisso ha betydelse för att övertyga, men väl så effektivt är förledande och suggestiva iscensättningar av ceremonier och ritualer.

Annons
Annons
Annons