Annons

Per Högselius:Danmark i Östersjöns centrum

Det var danskarna som, genom spridningen av en västkristen kultur, gick i bräschen när Östersjöregionen tog form. Och även i vår egen tid har Danmark spelat en central roll för regionen – inte minst genom engagemanget för de baltiska staternas självständighet.

Under strecket
Publicerad

Sverige brukar tycka om att framställa sig som den självklara motorn i formandet av den nutida Östersjöregionen. Särskilt Stockholm ser sig gärna som obestridlig Östersjöhuvudstad, något som också blev utslagsgivande bland annat i kampen om att bli Europas kulturhuvudstad 1998. Från vikingar i österled över stormaktstidens mare clausum fram till vår egen tids Östersjömiljarder och allestädes närvarande ”Östersjöperspektiv” kan man stundom få intrycket att hela denna värld vilar på svenska axlar.

Om man vill få grepp om den historiska dynamiken bakom den moderna Östersjövärldens uppkomst och utveckling finns det dock goda skäl att i stället för Sverige betrakta vårt nära grannland Danmark som mer avgörande för gestaltandet av denna mångskiftande nordeuropeiska region. Det är i alla fall intrycket man får av några nyskrivna danska böcker som tar upp frågan i såväl historiskt som nutida perspektiv.

Annons
Annons
Annons