Annons

Dan Eliasson: ”Armbandet nådde sitt syfte”

Rikspolischef Dan Eliasson leder en myndighet i kris.
Samtidigt syns ingen ände på det väpnade våldet.

Under strecket
Publicerad

Hur tror du att den nya situationen med omfattande skjutningar i offentligheten påverkar allmänhetens förtroende för polisen?

– Jag tror att det påverkar alla samhällsinstitutioner negativt, inklusive polisen. Trenden måste brytas genom en storsatsning från hela samhället. Från polisen har vi under 2016 bidragit med en påtagligt ökad polisnärvaro i landet 14 mest brottsutsatta områden. Jag upplever, från mina egna besök, att många som bor i områdena uppskattar och känner av en tydligare polisnärvaro.

Stödet för polismyndigheten sjunker kraftigt, visar en undersökning från Aftonbladet/Inizio. Varför?

– Högt förtroende är viktigt. All erfarenhet visar att fallande produktion och minskat förtroende är en del av omorganisationer. Samtidigt är det väl tidigt att dra några säkra slutsatser om förtroendet har minskat. Dagsfärska enkäter i all ära, men alla långsiktiga bedömningar måste bygga på de två undersökningar av förtroendet vars vetenskapliga säkerhet står i särklass. SOM-undersökningens siffror för 2016 presenteras senare i vår och Nationella trygghetsundersökningens dito kommer i början av 2018.

Annons
Annons

I en Ekointervju 2015 sade du att omorganisationen av polisen skulle bära frukt redan det året, men att vi skulle se de främsta vinsterna av det under 2016. Nu har du begärt mer pengar för 2017. När ser vi vinsterna av omorganisationen?

– En vinst kom omedelbart. Vi fick en mycket starkare nationell operativ slagskraft. Vi kan nu snabbt kraftsamla resurser till de delar av landet som har störst behov. Det blev tydligt under flyktingkrisen och vid höjningen av terrorhotnivån. Dessvärre innebar dessa omvärldsförändringar, tillsammans med det ökade gängvåldet, att delar av effekterna av omorganisationen har dröjt. 2017 kommer utredningsresultaten att bli bättre än under 2016.

Vilka är den svenska polisens starkaste sidor just nu?

– Polisens medarbetare är alltid vår tveklöst starkaste resurs. Utan dem vore vi ingenting. Utöver det har omorganisationen, som i praktiken är slutförd, gett polisen en skarpare förmåga. Det kommer att märkas under kommande år.

I juli dog en man i en lägenhetsbrand i Uppsala. Enligt brandförsvarets egen utredning försenades räddningsinsatsen av upplopp i Gottsunda. Hur ser du på polisens ansvar för händelsen?

– Ansvaret ligger alltid på dem som ligger bakom upploppen. Det är oacceptabelt att blåljuspersonal stoppas i sitt arbete på detta sätt. Vi utvärderar alltid sådana här händelser och ska dra lärdom av det inför framtiden.

När 22-åriga Alexandra Mezher mördades på ett boende för ensamkommande uttryckte du särskilt din omtanke om mördaren: ”Man blir naturligtvis förtvivlad å alla inblandades vägnar, naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga, men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse, vad har den personen varit med om för någonting, vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauman han bär med sig?” Ångrar du ditt uttalande i dag?

Annons
Annons

– För mig är det alltid självklart att de brottsutsatta ska stå i centrum, här kunde jag ha varit tydligare. Men för att samhället ska kunna rikta insatser effektivt, måste man förstå den bakomliggande problematiken.

Vilket ansvar bär polisen för att barn och ungdomar gick till och utsattes för övergrepp på We are Sthlm 2015, trots att polisen hade kännedom om omfattande övergrepp redan 2014?

– Polisen och kommunen bedrev ett omfattande arbete för att motverka övergrepp redan under festivalen 2015. En lärdom är att vi borde ha kommunicerat detta tydligare både inför och efter festivalen det året. Det rättade vi till förra året.

Polisen delade ut armband med texten ”Tafsa inte” på musikfestivaler förra året. Var det en lyckad satsning?

– Syftet var att uppmärksamma alla på problemet med sexuella övergrepp, få igång diskussioner i samhället och få fler att anmäla brott. Vi lyckades med detta. Sedan blev det en ganska snedvriden debatt om att vi bara delade ut armband. I själva verket arbetade massor av polis- och kommunanställda med brottsförebyggande åtgärder för att förhindra övergrepp vid Sommarsveriges alla festivaler 2016. Det ska vi göra även denna sommar.

Polisen har i en rapport konstaterat att fenomenet med män som omringar kvinnor och barn och utsätter dem för sexuella övergrepp uteslutande begås av invandrare – hur bedömer polisen att asylvågen påverkat kriminaliteten?

– Det har en påverkan. Det handlar både om brott och ordningsproblem vid asylboenden och brottslighet i våra förorter och stadskärnor. Många är unga män med stor social utsatthet och svaga familjeband i Sverige. Det är samma riskfaktorer för att falla in i en kriminell livsstil för denna grupp som för de som har växt upp i Sverige. Med skillnaden att de nyanländas utgångsläge ofta är ännu sämre.

Annons
Annons

Hade armbanden mot tafsning haft större effekt om texten varit på något annat språk än svenska?

– Armbandet nådde sitt syfte att skapa debatt och få fler att anmäla. Men det är polisens och övrigas insatser och en uppmärksam allmänhet som gör den stora skillnaden.

Örebropolisen Peter Springare har i ett uppmärksammat inlägg på Facebook påtalat att mycket av den grova brottsligheten i Örebro begås av invandare. Varför tror du att han får sådant stöd?

– Jag tror att de som ger honom stöd uppfattar det som att han talar klarspråk i denna fråga.

Mordet på en tandläkare i Malmö i december utreddes med mycket knappa resurser. Åklagaren varnade för att man skulle bli tvungna att lägga ner direkt. Hur ser du på det?

– Det är självklart viktigt att polis och åklagare ska tillsätta tillräckliga resurser för att utreda grova brott. Både nationella och regionala resurser har tillförts och region Syd har fått störst budgetökning av alla regioner i år. Det kommer att göra skillnad.

Martin Melin är den senaste i raden av poliser som kritiserat dig offentligt. Hur ser du på den interna kritiken mot ditt ledarskap?

– Jag är tillsatt för att genomföra en av de största omorganisationerna i svensk statsförvaltning på femtio år. Vi vet att omorganisationer ger frustration och missnöje innan det sätter sig. Jag kan inte trolla bort det. Men nu är vi igenom det svåraste och jag upplever att den interna känslan försiktigt blir mer hoppfull.

Vad gör du för att koppla av?

– Då åker jag ut till mitt lantställe och är ute i naturen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons