Dämpad export 2007

Svensk export växer med 8,5 procent under 2006 vilket dämpas till 5,5 procent nästa år när den globala ekonomin saktar av. Procentuellt växer exporten till Central- och Östeuropa mest.

Under strecket
Publicerad
Annons

Exportrådets marknadsöversikt visar att exporten av varor ökade med 14 procent i värde under första halvåret i år. Under samma period har varuexporten till länderna i centrala och östra Europa ökat med 27 procent och till Norden uppåt 20 procent.

- Världsekonomin är inne på fjärde året av högkonjunktur och nu har även Europa fått ett uppsving, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Exportrådet.

Annons
Annons
Annons