Annons

Dåliga utbildningar måste kunna skrotas

Den akademiska utbildningen av företagsekonomer är viktig för svenska ungdomar, för svensk industri och stat, och är en förutsättning för vår samhällsutveckling. Det är emellertid en utbildning i kris, skriver Sven-Olof Collin, professor i Företagsekonomi.

Under strecket
Publicerad

Den 16 maj presenterade Högskoleverket sin granskning av de svenska lärosätenas akademiska utbildning i företagsekonomi. För första gången har man genomfört en utvärdering som inriktar sig på hur skolorna uppnår de examensmål som riksdagen har gett dem.

Förutsättningarna är att det finns totalt 67 utvärderade utbildningar, fördelade på 12 universitet och 14 högskolor. Utbildningarna har bedömts på en tre-gradig skala, från bristande kvalité, via hög kvalité, till mycket hög kvalité.

Annons
Annons
Annons