X
Annons
X

Dåliga skolresultat kan inte skyllas på eleverna

De lösningar som både regeringen och Socialdemokraterna kommer med för en likvärdig skola vittnar om uppgivenhet. Det kan aldrig ses som elevernas fel att skolans resultat försämras, skriver Esabelle Dingizian (MP), utbildningsutskottet.

De ökade skillnaderna mellan skolor i Sverige får aldrig skyllas på eleverna. Därför är det förvånande för oss i Miljöpartiet att såväl regeringen som Socialdemokraterna nu har presenterat åtgärder för minskad segregation i skolan som utgår från att det är elevernas fel att en skola inte presterar tillräckligt bra.

Regeringen presenterade i början av veckan ett förslag om att elever som är födda utomlands ska ha skolplikt fram till 18-års ålder. Ett förslag som bygger på att svensk lagstiftning ska gälla olika för människor beroende på vart de är födda. Det är tveksamt om det ens är förenligt med vår grundlag.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X