Dålig svensk krisberedskap

Sveriges beredskap är inte god. Vår förmåga att hantera svåra kriser i fred är inte tillräckligt bra, visar Krisberedskapsmyndighetens årliga dystra sammanställning. De största problemen finns inom el-, vatten och teleförsörjningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska krisberedskapen sattes på stora prov på olika sätt i slutet av förra året och i början av detta. På annandagen ledde tsunamikatastrofen i Asien till ett nationellt trauma och ett par veckor senare svepte orkanen Gudrun in över Sverige. Hundratusentals hushåll blev av med strömmen, delar av landet lamslogs och stora värden gick till spillo när träden knäcktes som tändstickor.

Varje år går Krisberedskapsmyndigheten KBM igenom den svenska förmågan att hantera svåra fredstida påfrestningar. Och genomgången för 2004 som blev offentlig i går visar att de stora proble-men finns i samhällets grundläggande förmåga till krishantering. Så länge bassäkerheten inte är godtagbar kommer inte Sverige att kunna hantera en svår påfrestning, menar KBM.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons