Annons

”Dålig belysning på jobbet kan skapa ohälsa”

 Belysning på arbetsplatser bör vara anpassade efter människans behov för att öka välbefinnandet, skriver artikelförfattarna.
Belysning på arbetsplatser bör vara anpassade efter människans behov för att öka välbefinnandet, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Persson/TT

Flimmer och bländande ljus är vanligt på arbetsplatser. De som tar beslut om belysning på jobbet tar ofta bara hänsyn till energivinster och pris. Ett större fokus på människors välmående behövs, skriver en rad debattörer.

Under strecket
Publicerad

Det finns ett dolt arbetsmiljöproblem på våra arbetsplatser som gör oss trötta och ofokuserade. Det finns en allmän okunskap kring hur ljuset i våra innemiljöer påverkar människors hälsa och välbefinnande. Den nya LED-teknologin kan ge fantastiska möjligheter. Av slentrian installeras ofta otrivsamma, bländande LED-panelplattor med otillräckliga styrsystem på många arbetsplatser som kan ställa till med problem för arbetstagarna.

Ljusets påverkan på hjärnan och kroppen är ett komplext område och de senaste årens forskning har tydligt visat att ljusmiljön inomhus spelar stor roll för människors hälsa och välbefinnande. Långvarig exponering i undermåliga ljusmiljöer skapar en rad negativa effekter såsom svårigheter att fokusera, trötthet, huvudvärk, sömnsvårigheter och spänningsrelaterad värk. Alla människor är olika känsliga för ljus. Vissa individer ”klarar av” att exponeras för undermåliga ljusmiljöer under längre tid utan att direkt uppleva besvär eller symptom, medan andra får symptom relativt omgående. Att exponeras för otrivsam belysning 8 timmar per dag, 245 dagar per år ger tydliga negativa effekter på förmågan att kunna fokusera och prestera men inverkar även på hälsan och välmåendet.

Annons
Annons
Annons