Dags släppa fram andra aktörer

Skyhöga mobilräkningar är inte problemet – Arbetsförmedlingens uppdrag är omöjligt för vem som helst. Tanken att ett monopol skulle kunna lösa alla människors arbetslöshet och alla arbetsgivares rekryteringsbehov är en restprodukt av det gamla industrisamhället, skriver Ulf Lindberg, Almega.

Under strecket
Publicerad
Annons

Angeles Bermudez-Svankvist har haft en tuff resa som högsta ansvarig för en av Sveriges största myndigheter. Vägen har kantats av internt missnöje och sjunkande förtroendesiffror, men frågan är om inte uppdraget skulle vara ett kamikazeprojekt för vem som helst – oavsett ledaregenskaper. Den myndighet som en gång skapades för att få människor i arbete ter sig allt mer som ett miljardslöseri med offentliga medel utan tillräckliga resultat. Myndighetens uppdrag är alldeles för brett och omfattar dessutom individer med alltför olika förutsättningar. Det säger sig självt att det blir en omöjlighet att hålla hög kvalitet i en sådan verksamhet.

Annons
Annons
Annons