Dags, helt enkelt

En dryg vecka kvar till inlämning av deklarationen. Eftersom avdragsmöjligheterna är få kan många enkelt godkänna sin deklaration viamobilen eller nätet.

Under strecket
Publicerad
Lite mer än en vecka kvar. Men kön vid inlämningslådorna blir mindre för varje år  i takt med att deklarationen nu kan lämnas in via sms, telefon eller över nätet.

Lite mer än en vecka kvar. Men kön vid inlämningslådorna blir mindre för varje år i takt med att deklarationen nu kan lämnas in via sms, telefon eller över nätet.

Annons

I år tas ännu ett steg mot den elektroniska deklarationen och Skatteverket räknar med att 96 procent av alla skattskyldiga kan deklarera via sms, telefon eller internet (se faktaruta).

Deadline infaller den 3 maj klockan 24.00. Då ska deklarationerna vara inne – på papper eller elektroniskt. Datumet är viktigare i år eftersom förseningsavgifterna är höjda. Den som missar 3 maj, 3 augusti och 3 oktober måste betala 1 000 kronor per tillfälle eller max 3 000 kronor. Motsvarande avgifter för företag är 5 000 kronor per tillfälle eller max 15 000.
Undersökningar visar att redovisningen av aktieaffärer är en av de stora felkällorna. Mer än en tredjedel av dem som har sålt aktier gör fel och mer än hälften av felen är oavsiktliga. Det vanligaste felet är att deklaranterna räknar fel på omkostnadsbeloppet, vilket skall motsvara det genomsnittliga inköpsvärdet för de aktier som säljs. På nätet finns beräkningshjälp och även hjälp med att hålla reda på kvittningsreglerna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons