Annons

”Dags för landsbygdens största reform på 150 år”

När staten lägger sig i skogsbruket är miljö, biologisk mångfald och enskilda mindre skogsägare de stora förlorarna. Genom att sälja statliga Sveaskog i små lotter till privata skogsbruksföretagare kan vi trygga arbete, företagande och samhällsservice på landsbygden, skriver Rickard Axdorff och Viktor Ånöstam, Naturbrukarna Sverige.

Under strecket
Publicerad

Det är tydligt att en så viktig naturresurs som skog inte bör ägas av staten, skriver debattörerna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Rickard Axdorff och Viktor Ånöstam.

Foto: PressbilderBild 2 av 2

Det är tydligt att en så viktig naturresurs som skog inte bör ägas av staten, skriver debattörerna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Det är tydligt att en så viktig naturresurs som skog inte bör ägas av staten, skriver debattörerna.
Det är tydligt att en så viktig naturresurs som skog inte bör ägas av staten, skriver debattörerna. Foto: Lars Pehrson

Låt oss presentera den största landsbygdsreformen på 150 år! En reform som både stimulerar den landsbygd som allt för länge åsidosatts och stärker landet som helhet. En reform som tryggar landsbygden och lokalbefolkningars möjlighet att bo kvar och som bonus ger en ökad välfärd för alla. En reform som kan möta de krav som framtiden ställer på oss om ett hållbarare sätt att leva. En reform som säkrar jobben och utvecklar landets enda hållbara industri.

Annons
Annons
Annons