Annons

Dags för slutstrid om unikt naturområde

En flygbild över Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland.
En flygbild över Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland. Foto: MAGNUS RIETZ
Under strecket
Publicerad

På SvD Brännpunkt (23/4) skriver vi att det är om ett 50-tal av dagens kalkjobb på Gotland som den kanske största miljöstriden i svensk historia just håller på att avslutas, efter tio år i olika rättsliga instanser ända upp till Högsta domstolen. Det främsta argumentet för att öppna ett kalkbrott mitt i ett av Sveriges känsligaste miljöområden är jobben. Det främsta argumentet mot är risken att Gotlands stora sötvattenreservoar Bästeträsk utplånas genom saltvatteninträngning från ett kalkbrott mitt i dess tillrinningsområde. Regeringen har nu ärendet på sitt bord.

I sitt svar på vår debattartikel väljer Marie Nilsson, vice förbundsordförande i IF Metall (Brännpunkt 6/5), att rikta in sig på att ifrågasätta uppgifter hämtade från Sveriges offentliga statistik. I stället lanserar hon egen svårgenomtränglig information till förmån för kalkbrottet. Tyvärr undviker Marie Nilson nogsamt att bemöta vår huvudpoäng, nämligen att en samhällsekonomisk analys av konsekvenserna av att öppna ett nytt kalkbrott på norra Gotland saknas. En sådan skulle hjälpa regeringen att fatta ett beslut förenligt med långsiktig uthållig tillväxt.

Annons
Annons
Annons