X
Annons
X

Dags för helhetssyn i vården

Att på österländskt vis förklara kroppsliga funktioner med energitermer behöver inte stå i motsats till skolmedicinen. Det är bara ytterligare en nivå i kartläggningen av människan. Det hävdar läkaren och psykiatern Eva Henje Blom. För henne trillade pusselbitarna på plats när hon kompletterade sina läkarkunskaper med yogans kunskapstradition.

”Om det är möjligt att rätta till en obalans i kroppen på elektromagnetisk nivå innan den manifesterar sig som en faktisk sjukdom, så öppnar det oanade möjligheter. Det tankesättet har man alltid haft inom både yoga och komplementärmedicin”, säger läkaren och psykiatern Eva Henje Blom.
”Om det är möjligt att rätta till en obalans i kroppen på elektromagnetisk nivå innan den manifesterar sig som en faktisk sjukdom, så öppnar det oanade möjligheter. Det tankesättet har man alltid haft inom både yoga och komplementärmedicin”, säger läkaren och psykiatern Eva Henje Blom.

– Vi behöver skapa broar mellan skolmedicin och komplementärmedicin. Med den nya utvecklingen inom energimedicin kan det bli möjligt, säger läkaren och psykiatern Eva Henje Blom.

”Om det är möjligt att rätta till en obalans i kroppen på elektromagnetisk nivå innan den manifesterar sig som en faktisk sjukdom, så öppnar det oanade möjligheter. Det tankesättet har man alltid haft inom både yoga och komplementärmedicin”, säger läkaren och psykiatern Eva Henje Blom.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X