Dags att tillåta bigami

Under strecket
Publicerad
Annons

Hur ska relationen mellan barn och föräldrar se ut? Frågan har både en moralisk och en juridisk sida och som i allt annat samspelar dessa.
Lagstiftningen bör i ett demokratiskt samhälle vara i kongruens med den allmänna moraluppfattningen - man kan i viss mån säga att det är detta vi har demokratin till.
På Brännpunkt den 3 augusti framför juristen Anna Singer en välartikulerad argumentation för att lagstiftning och moral inte längre hänger ihop vad gäller föräldraskap och barn. Som hon mycket riktigt hävdar har diskussionen om homo-, bi- och transsexuellas rättigheter när det gäller att få adoptera barn respektive insemineras hittills varit modellerad på den norm för samlevnad som historiskt dominerat vårt samhälle, det vill säga att varje barn skall ha två och enbart två föräldrar.
Detta är något vi ärvt från tiden då äktenskap mellan en man och en kvinna ansågs vara den enda moraliskt tillåtna samlevnadsformen och det enda sättet som en familj kunde organiseras på. Men som Anna Singer framhåller
stämmer denna mall allt sämre både med etablerade moraluppfattningar och också med hur den rättsliga utvecklingen sett ut under senare år.
Många barn har i realiteten föräldraliknande relationer med fler än två personer. Det gäller till exempel barn till lesbiska kvinnor där den biologiska pappan i vissa fall fungerar som eller till och med har rättslig ställning som förälder. Att barn har fler än två föräldrar gäller naturligtvis också många barn vars biologiska föräldrar är skilda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons