Annons

”Dags att tänka stort i energipolitiken”

Pekka Lundmark, Fortum.
Pekka Lundmark, Fortum. Foto: Malin Hoelstad

Den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016 har fallit. Överenskommelsen gav en välkommen stabilitet men den hanterade aldrig de långsiktiga utmaningarna. Nu behövs ett omtag i energipolitiken, skriver Pekka Lundmark och Per Langer, Fortum.

Under strecket
Publicerad

När Energikommissionen inledde sitt arbete 2015 var dess egentliga uppdrag enligt direktiven att få fram en överenskommelse ”med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–2030”. Så blev det inte. Istället hanterade den i huvudsak ett antal akuta skattefrågor. Effektskatten på kärnkraft togs bort och fastighetsskatten på vattenkraft sänktes eftersom de var så höga att en stor del av Sveriges elförsörjning stod inför ett akut nedläggningshot. Sedan dess har det blivit tydligt att utmaningarna för att behålla vår konkurrenskraft och klara klimatomställningen kräver större reformer än så.

Utsläppen har i samtliga nordiska länder planat ut istället för att minska med de 5-8 procent per år som krävs för att nå klimatmålen. Utbyggnaden av elnäten släpar efter, tillståndsprocesserna för att renovera och bygga ny elproduktion är långa och oförutsägbara, utvecklingen av den gemensamma nordiska elmarknaden har bromsat in och det saknas strategier för avgörande tekniker i klimatomställnigen såsom bio-CCS och vätgas.

Annons
Annons
Annons