”Dags att ta gemensamt ansvar i tiggerifrågan”

Alla verkar säga att tiggarfrågan ligger på någon annans bord. Det är dags att ta ansvar. Därför vill jag bjuda in Socialdemokraterna och Karin Wanngård till samtal om hur vi ska lösa de utmaningar vi ser i Stockholms stad, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Anna König Jerlmyr

Foto: Moderaterna
Annons

Fattiga EU-medborgare som sitter utanför butiker och på gator har de senaste åren blivit allt vanligare i Sverige, precis som i många andra länder i Europa. Bakgrunden är att människor är fattiga, arbetslösa och saknar tillräcklig utbildning och inte sällan beror detta på brister som korruption och diskriminering i deras hemländer. Som följd av detta växer allt fler olagliga boplatser fram med sanitära olägenheter och stundtals ökad otrygghet som följd. Vid samtal med lokal polis i Stockholm framgår det tydligt att boplatserna och sovplatserna aldrig varit så många som nu.

Frågan är väl diskuterad och debatterad, både medialt och vid köksborden runt om i landet, samtidigt som den väcker känslor. Många känner osäkerhet i frågan, hur att hantera och vad att göra. Svenska partier måste samtidigt vara självkritiska. Det måste också vi inom Moderaterna. Valet 2014 var tiggeri en av de mest diskuterade frågorna på gator, torg och vid köksborden. Ändå kunde vi moderater inte nå ut med tydliga svar eller någon enad partilinje. Trots att vi aktivt arbetat med frågan i flera år, både lokalt i Stockholms stad och andra kommuner. Det är viktigt att vi inom politiken ser utmaningarna utifrån väljarnas perspektiv. Att hjälpa utsatta människor är viktigt, där är alla överens. Men vi får aldrig glömma tryggheten inom det offentliga rummet. Svensk lag gäller lika för alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Att Moderaterna var tysta i en så angelägen fråga är ett underkännande av vår kommunikation till väljarna och något vi måste ta lärdom av för framtiden.

Annons
Annons
Annons