Annons

Dags att skrota hela PPM-systemet

Vi vill att det nuvarande PPM-systemet skrotas. Pengarna bör istället tillföras inkomstpensionssystemet och förstärka pensionärernas inkomstpension. LO anser i sitt svar till PPM-utredningen att en statlig utredning bör få i uppdrag att analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet och i stället förstärker inkomstpensionssystemet. Det skriver Mats Morin och Renée Andersson, LO.

Publicerad

Vi ifrågasätter om premiepensionsfonderna (PPM) fortsättningsvis ska vara en del av vår allmänna pension. Ett statligt pensionssystem behöver inte fonder utan kan vara ett fördelningssystem, vilket dagens inkomstpensionssystem (IP) är. Enda skälet till att utnyttja fonder är att få en större riskspridning, men då får inte kostnaderna bli för stora. Nu överstiger kostnaderna för PPM-fonderna intäkterna.

Främst utgörs kostnaderna av stor spridning i utfall, men även förvaltningen är dyr. 95 procent av pensionärerna förväntas få en premiepension på mellan 3 000 och 10 000 kronor per månad. Idag finns det drygt 800 fonder att välja bland, vilket skapar betydande informationskostnader för individen och många anlitar premiepensionsrådgivare som sköter om deras handeln. PPM-utredningen konstaterar dock att de som anlitat rådgivare inte presterar bättre än andra. I stället för högre pension, blir det högre vinster till fondbolag och försäkringsrådgivare.

Annons
Annons
Annons